PRAMBANAN (UNESCO) (13.03.2017R.


Z buddyjskiego Borobodur przenieśliśmy się do hinduistycznego Prambanan. Ten świątynny kompleks poświęcony Śiwie, Wisznu i Brahmie położony jest kilkanaście kilometrów od Jogyakarty. Ponad 200 różnych budowli religijnych wybudowano tu w IX lub X w. (różnie podają źródła). Opuszczone popadały w ruinę. Podobno do 1937 roku pozyskiwano stąd budulec, jak z kamieniołomu. W latach 50-tych XX w. przeprowadzono prace renowacyjne. W 2006r. w wyniku trzęsienia ziemi kompleks został poważnie uszkodzony. Ślady tych wydarzeń są jeszcze widoczne.


Komentarze