BISOTUN (24.01.2017r.)


Skalna płaskorzeźba przedstawiająca zwycięstwo Dariusza (o Dariuszu więcej w Persepolis).  Obecnie płaskorzeźbę można oglądać jedynie z daleka, gdyż od dołu zasłaniają ją rusztowania. Równie ważna , a może ważniejsza od płaskorzeźby jest inskrypcja wykuta w skale w trzech językach (akadyjskim, elamickim i staroperskim). Dzięki badaniom nad tą inskrypcją w XIX w. udało się odszyfrować pismo klinowe.


Komentarze