Tikal (23 -24.06.2016 r.)


Na kemping w PN Tikal dojeżdżamy w ostatniej chwili, tuż przed zamknięciem bramy parku. Ponieważ spaliśmy na terenie parku zwiedzanie zaczynamy stosunkowo wcześnie , wychodząc najpierw na świątynię nr II , a później na świątynię nr IV, z której ogląda się wschody i zachody słońca, przy sprzyjającej pogodzie. Nam niestety towarzyszyło niebo szczelnie zakryte chmurami.

Gwatemala razem z Kostaryką jest liderem gospodarczym wśród państwa Ameryki Centralnej. Posiada bardzo dobre drogi, a na ostrych zakrętach ze względów bezpieczeństwa kładziona jest dodatkowa warstwa asfaltu z dziurami.

Z Gwatemalą wiązaliśmy pewne nadzieje, które całkowicie się potwierdziły. Jest to zaskakująco ciekawy kraj, a jego rdzenni mieszkańcy  - Majowie, co może wielu zadziwić nie są jedynie zamierzchłą przeszłością, lecz do dzisiaj stanowią 40% społeczeństwa Gwatemali, co oczywiście decyduje o swoistym klimacie i przyjaznej atmosferze towarzyszącej całej podróży po Gwatemali. Szczyt rozwoju kultury Majów przypada na VII – VIII w.  i z tego okresu pochodzą najciekawsze zabytki. Jednak początki tej cywilizacji sięgają V w.p.n.e.


Komentarze