MIRAFLORES – OBOWIĄZKOWY PUNKT PROGRAMU (05.04.2016r.)


Już wcześniej pisaliśmy jak ważną rolę dla Panamy odgrywa Kanał Panamski. Zresztą nie tylko dla Panamy, ale i dla całej gospodarki światowej. Najlepiej uświadomić to sobie , tak jak my, stojąc na punkcie widokowym i obserwując jak przepływa przez ten kanał potężny chiński kontenerowiec płynący z ogromnym ładunkiem z USA do Chin. O ile tysięcy mil morskich byłaby dłuższa i bardziej niebezpieczna jego trasa? Dla przykładu droga morska z San Francisco do Nowego Jorku została skrócona o 14.500 km. Kanał o długości 81,6 km umożliwia statkom pokonywanie Przesmyku Panamskiego przez góry. Najpierw podnosząc je do poziomu Jeziora Gatun na wysokość 25,9 m. n.p.m. wykorzystując do tego zespół 3 dwukierunkowych śluz. Każda śluza ma 305 m długości i 33,5 m szerokości. Wielkość śluz decyduje o wielkości statków mogących korzystać z tej drogi morskiej. Statki te noszące nazwę panamaksy mają maksymalne wymiary: długość 294,1m, szerokość 32,3 m, zanurzenie 12 m , wysokość od lustra wody 57,9 m. Rozwój handlu i techniki powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na większe jednostki. Dlatego też na ukończeniu jest budowa dodatkowych śluz , które pozwolą na korzystanie z tej drogi morskiej większym jednostkom. Zanim zobaczyliśmy na własne oczy ogromne śluzy na kanale myśleliśmy, że jest to po prostu zwykły kanał przekopany pomiędzy Morzem Karaibskim a Pacyfikiem. Jednak ze względu na konieczność podniesienia i opuszczenia statków do poziomu Jeziora Gatun sprawa nie jest taka prosta. Różnica poziomu jaki muszą pokonać statki wynosi ponad 25 m. Aby ją pokonać statki najpierw są podnoszone o 25,9m przy pomocy 3 śluz, a następnie opuszczane o taką samą wysokość. Właśnie ta operacja jest najciekawsza i przyciąga codziennie mnóstwo turystów. Statek do śluzy wciągany jest przez 6 lokomotyw, które dbają również o to ,aby nie przesunął się na boki, gdyż odstęp między brzegiem śluzy a burtą największych statków wynosi jedynie 60 cm. Po wciągnięciu statku do śluzy jest ona zamykana z obu stron podwójnymi śluzami, po czym zostaje wypuszczona, bądź napuszczona  woda  zależnie od kierunku płynięcia statku. Dzięki czemu statek dość szybko obniża się lub podnosi o ponad 8 m w jednej śluzie. Po otwarciu śluzy z jednej strony statek przeciągany jest do kolejnej śluzy i procedura się powtarza. Proszę zwrócić uwagę na zdjęcia z nazwą statku, gdyż znikająca nazwa statku najlepiej obrazuje o ile statek został w tym przypadku opuszczony w dół.  


Komentarze