Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Katedra, Opactwo św. Augustyna i romańsko-gotycki kościół św. Marcina w Canterbury

Rafał był tutaj

2020
lutego