Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Krzemionki Prehistoric Striped Flint Mining Region

Rafał był tutaj

2019
August