Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Ławra Peczerska i Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) w Kijowie

Rafał był tutaj

2024
marca