Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Kopalnia skamielin fauny i flory trzeciorzędowej z epoki eocenu w Messel koło Darmstadt

Rafał był tutaj

2022
lipca