Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Pałac i Opactwo Westminsterskie oraz kościół św. Małgorzaty w Londynie

Rafał był tutaj

2020
lutego