Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Zabytki Greenwich, łącznie z królewskim obserwatorium

Rafał był tutaj

2020
lutego