Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Malowane cerkwie północnej Mołdawii

Rafał był tutaj

2019
June
Cerkiew w Monastyrze Moldovita.
Cerkiew w Monastyrze Arbore
Cerkiew w Monastyrze Patrauti.
Cerkiew w Monastyrze Humor.
Cerkiew w Monastyrze Voronet.