Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy – wpis transgraniczny położony na terenie Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Włoch

Rafał był tutaj

2018
May
Góry Wyhorlat - Morskie Oko
Góry Wyhorlat
Niemcy - Park Narodowy Jasmund