Szczegóły wizyty Adam Bączar Tomb of Askia

Adam był tutaj

2014
grudzie
Cena za wstęp

1500 CFA

  • ...

      W Gao zwiedziliśmy wpisany na Listę UNESCO kompleks – meczet i grobowiec Askia. Wybudowany w końcu XV w. Legenda głosi, że inspiracją do jego powstania była pielgrzymka do Mekki jednego z najwspanialszych władców dynastii Songhai, w czasie której zobaczył  on egipskie piramidy.  Sam grobowiec znajduje się wewnątrz meczetu i na szczęście tutaj turyści są wpuszczani do środka.  Grobowiec faktycznie przypomina kształtem piramidę i jest wykonany tradycyjną metodą z gliny wzmacnianej drewnianymi balami.