Szczegóły wizyty Yaromir i Margita Kopalnia skamielin fauny i flory trzeciorzędowej z epoki eocenu w Messel koło Darmstadt

Yaromir był tutaj

2020
lipca