FERRARA I DELTA PADU (12-13.06.2021R.)


Ferrara została zbudowana wokół brodu nad Padem . W XV w. była główną siedzibą rodu d’Este (rządzący Modeną i Ferrarą). Tutaj narodziła się koncepcja miasta idealnego. Budowa Ferrary oznaczała narodziny nowoczesnej urbanistyki. Granicę średniowiecznego miasta wyznaczały mury obronne. Potężny zamek z cegły i katedra to nie jedyne atrakcje turystyczne Ferrary. Dużą atrakcję stanowią wąskie uliczki i zabudowania wokół nich. Ogromny wpływ na gospodarkę tego regionu  miało osuszenie obszarów u ujścia Padu.  Setki kilometrów ścieżek rowerowych umożliwia dzisiaj dokładne zwiedzenie  delty Padu na rowerze. My przejechaliśmy 50 km wałami , groblami wśród pól kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, soi przekonując się, że prawdziwym jest określenie tego regionu   jako włoski „kosz chleba”.


Komentarze