OGRODY DESSAU – WORLITZ (20-21.10.2020R.)


Powstałe w 1769-1773r. ogrody angielskie w Worlitz były pierwszymi tego typu w Europie kontynentalnej. Ogrody , po niewielkiej modyfikacji terenów rolniczych, służyły celom estetycznym., edukacyjnym i gospodarczym. Połączone ścieżkami zajmują łącznie obszar 142 km2 . My , w ciągu całego dnia uczciwego pedałowania zobaczyliśmy tylko część, czyli Georgium, Luisium, Sieglitzer Berg, Worlitz, Oranienbaum. Następnego dnia w przerwie między deszczem najpierw w Dessau obejrzeliśmy budynek Bauhausu – siedziby grupy Bauhaus (modernizm niemiecki) założonej przez Gropiusa. Zobaczyliśmy również domy mistrzów Bauhausu, na koniec zostawiając sobie park i pałac Pałac Großkühnau oraz pałac Mosigkau.


Komentarze