Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Lubeka – miasto hanzeatyckie

Rafał był tutaj

2018
May
Lubeka - Stare Miasto
Lubeka - Brama Holsztyńska
Lubeka - spichlerze
Lubeka - Stare Miasto
Lubeka - Stare Miasto