Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Stećci - średniowieczne cmentarze z kamiennymi nagrobkami (wspólnie z Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Czarnogórą i Serbią)

Rafał był tutaj

2017
September
Stolac - cmentarz Stecci
Novakocici - Cmentarz Bogumilski stecci