Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Kutná Hora – Stare Miasto z kościołem św. Barbary i katedra Mariacka w dzielnicy Sedlec

Rafał był tutaj

2018
September
Kutna Hora - Katedra Mariacka w dzielnicy Sedlec
Kutna Hora - Katedra Mariacka w dzielnicy Sedlec
Kutna Hora - kościół św. Barbary
Kutna Hora - kościół św. Barbary
Kutna Hora - kościół św. Barbary