Szczegóły wizyty Seb Cie Ławra Peczerska i Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) w Kijowie

Seb był tutaj

2017
July