Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Stralsund i Wismar – średniowieczne miasta hanzeatyckie

Rafał był tutaj

2018
May
Kościół Mariacki w Stralsund
Stralsund - Stare Miasto
Wismar - Stare Miasto
Wismar - Stare Miasto
Wismar - Stare Miasto