Szczegóły wizyty Arek Jorman Zespół zabytkowy Majdan-e Imam w Isfahanie

Arek był tutaj

2016
November