Szczegóły wizyty Malga Drewniane kościoły w słowackich Karpatach

Malga był tutaj

2015
September
Cena za wstęp

3Euro

Najlepszy czas na zwiedzanie

od poniedziałku do soboty od 9.00 do 12.00