Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Drewniane kościoły w słowackich Karpatach

Rafał był tutaj

2015
August
Bodruzal - cerkiew św. Mikołaja
Ladomirova - grekokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła
Kieżmark - ewangelicki kościół artykularny
Lestiny - ewangelicki artykularny kościół
Hronsek - drewniany kościół