Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Wioski z kościołami obronnymi w Siedmiogrodzie

Rafał był tutaj

2015
August
Calnic - kościół warowny.
Prejmer - warowny kościół