Szczegóły wizyty Rafał Wioski z kościołami obronnymi w Siedmiogrodzie

Rafał był tutaj

2010
July
Calnic
Calnic
Prejmer
Prejmer