Szczegóły wizyty Rafał Katedra, Opactwo św. Augustyna i romańsko-gotycki kościół św. Marcina w Canterbury