Szczegóły wizyty Beata Pęcak Cytadela, zabytkowy zespół miejski oraz zabudowania twierdzy w Derbencie

Beata był tutaj

2011
August